XtGem Forum catalog
VipPrao.Wap.Sh
HomeMp3PCForum
04:25:4602/08/2021
₪ Quảng Cáo
+ Tags cloud - Seo for wap
wWw.Facebook.Com/ VipPrao.Wap.Sh
Bạn tạo 1 thư mục oan-tu-ti trong thư mục này tạo 2 file là "index" và "kq" dán code sau vào index:
<div class="header">Oẳn Tù Tì</div><div
class="menu"><b><font color="red">Bạn ra cái nào? <xt:code></b></font><form action="/oan-tu-ti/kq.html" method="GET"><input type="radio" name="chon" value="keo"></xt:code>Kéo <img src="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png" alt="" /><br/><input type="radio" name="chon" value="bua"/>Búa <img src="http://vipprao.wap.sh/images/bua.png" alt="" /><br/><input type="radio" name="chon" value="bao"/>Bao <img src="http://vipprao.wap.sh/images/bao.png" alt="" /><br/><input type="hidden" value="block" name="an"/><input type="hidden" value="none" name="ac"/><input type="submit" value="Ok chơi !"/></form></div><xt:code /> </div>
</body>
</html>

Trong file kq.html bạn dán code sau
<div class="header">Kết Quả....</div><div style="display:none"><xt id="include" file="/oan-tu-ti//*"/></div><div class="menu" style="display:block">Wây.. Wây.. Wây... Không chơi xấu à nha! <a href="/oan-tu-ti/index.html">Quay lại ngay!</a></div></xt:code> </div>
</body>
</html>
Sau đó tạo 3 thư mục con trong thư mục oan-tu-ti là"keo" ,"bua", "bao"
Trong mỗi thư mục này bạn lạitạo 3 file keo.html , bua.html , bao.html
Bắt đầu với thư mục "keo"

File bao.html dán code sau
<div class="menu"><table width="100%"><tr><td width="50%">Bạn:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png"/ alt="Thắng"/></td><td width="50%">BOT:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/bao.png"/ alt="Thua"/></td></tr></table><div>Thắng hả? Được coi nhưmi giỏi! Dám <a href="oan-tu-ti/index.html">chơi lại</a>không?</div></div>
File keo.html dan code
<div class="menu"><table width="100%"><tr><td width="50%">Bạn:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png"/ alt="Hoà"/></td><td width="50%">BOT:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png"/ alt="Hoà"/></td></tr></table><div>Hoà nha! Không ai thắngnhé! <a href="oan-tu-ti/index.html">Chơi lại</a>lần nữa không?</div></div>
File bua.html dán code sau
<div class="menu"><table width="100%"><tr><td width="50%">Bạn:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/keo.png"/ alt="Thắng"/></td><td width="50%">BOT:<br/><imgsrc="http://vipprao.wap.sh/images/bao.png"/ alt="Thua"/></td></tr></table><div>Thắng hả? Được coi nhưmi giỏi! Dám <a href="index.html">chơi lại</a> không?</div></div>

Sau đó đến 2 thư mục bua & bao các bạn làm tương tự nhưthư mục keo cán bạn code cẩnthận nha . Chúc bạn thành công
Tags cloud VipPrao
Share code dong dau ban quyen logo hinh anh cho xtgemCode dong dau logo hinh anh ban quyen wap-web php htmlShare code tu dong-auto cuon-keo khi re chuotShare code cuon-keo trang wap-webShare code tu dong mo cua so popup cho wap-web
«12345...107108109»
Tag: >
₪ THỐNG KÊ
Đang online: 10 online
Hôm nay: 4 [+16]
Trong tháng: 4
Tổng cộng: [+ 6958]
Design by
© Copyright 2014 VipPrao
ThankToXtgem.Com
All Right Reserved
DMCA SiteMap.html | SiteMap.xml | SiteMap.xml.gz | Ror.xml | UrlList.txt | Google+